Ont I Nacken

Att ha smärtor i nacken är vanligt i befolkningen och är en av de vanligaste orsakerna till besök hos kiropraktorer. I de flesta fall beror nack smärtor på spända muskler och nedsatt rörelse i någon eller några leder i nacke eller bröstryggen.  

Vid akut nacksmärta (nackspärr) så uppkommer smärtan snabbt med kramp i musklerna, som gör att man blir stel och får svårigheter att röra på nacken. Den kiropraktiska behandlingen syftar till att minska smärtan och öka rörligheten. För att minska smärtan och öka rörligheten så använder sig kiropraktorer oftast av manipulations teknik för att öka rörligheten i de leder som är påverkade samt olika mjukdelsbehandlingar för att återställa muskulaturens flexibilitet.  

Vid mer långdragna besvär i nacken (kroniska) eller återkommande akuta nacksmärtor så undersöker kiropraktorn hela kroppen rörlighet samt funktion. Ofta sitter orsaken till besvären i nacken men det är vanligt att även besvär från bröstrygg, käkled, axel eller skuldra ger långdragna eller återkommande nacksmärtor.

Ofta är det svårt att veta exakt vad orsaken är men det är vanligt att stress, enformigt monotomt arbete, nedsatt arbetsergonomi framför dator eller oro är bakomliggande orsaker.

Vanligt nackont kallas för cervikalgi och nackspärr kallas torticollis.